menu      Aktualności
menu      Konferencje
menu      Sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji podsumowującej Projekt Comenius Regio:
Gesundheitsförderung als Ansatz zur Schulentwicklung

14-15.05.2012 r. w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu odbyła się międzynarodowa Konferencja podsumowująca projekt Gesundheitsförderung als Ansatz zur Schulentwicklung (Promocja Zdrowia Źródłem Rozwoju Szkoły) w Programie COMENIUS REGIO. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 14 maja o godz. 13.30 przybyli realizatorzy projektu (19 wizytatorów, nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników MEMiS z Brandenburgii i 25 z Wielkopolski). Po powitaniu przez koordynatora projektu, starszego wizytatora KO - panią Alicję Trybus i koordynatorów ze strony niemieckiej głos zabrała pani Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty. Następnie nauczyciele z Polski i Niemiec rozpoczęli pracę w pięciu grupach - bębny, line dance, tai chi, muzykoterapia, yoga. W kolejnym dniu konferencji – 15 maja o godzinie 11.00 przybyła pani dr Martina Münch Minister Edukacji Młodzieży i Sportu Brandenburgii oraz pani Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty. Uczestnicy wysłuchali wystąpień gości. Rezultaty dwuletniego projektu przedstawiły panie Alicja Trybus i Heidrun Polke (koordynator strony niemieckiej) oraz dyrektorzy polskich i niemieckich szkół. W dalszej części efekty swojej pracy prezentowały poszczególne grupy. Przedstawiono wyniki ewaluacji polskich szkół, zaprezentowano wskazówki do ewaluacji w szkołach niemieckich. Ostatnim punktem programu był Feedback i pożegnanie gości z Brandenburgii. Ważnym punktem wizyty pani Minister było podpisanie porozumienia o współpracy między Brandenburgią i Wielkopolską, które nastąpiło w Urzędzie Miasta Poznania.
Więcej informacji pod adresem: http://ko.poznan.pl/?page=1383

Konferencja podsumowująca projekt:
Promocja Zdrowia Źródłem Rozwoju Szkoły w Programie COMENIUS REGIO

Kuratorium Oświaty w Poznaniu zaprasza na międzynarodową konferencję w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli: ul. Górecka 1, w dniach 14-15.05.2012 r.
W programie przewiduje się:
14 maja od godz. 13.30 przybycie uczestników (19 Niemców i 20 Polaków ) i powitanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty panią Elżbietę Walkowiak, koordynatora projektu starszego wizytatora KO - panią Alicję Trybus i koordynatorów strony niemieckiej. Następnie przewiduje się pracę w pięciu grupach nad podsumowaniem projektu.
15 maja o godzinie 11.00 do ODN w Poznaniu przybędzie Minister Edukacji Młodzieży i Sportu Brandenburgii pani dr Martina Münch oraz Wielkopolski Kurator Oświaty, pani Elżbieta Walkowiak. Uczestnicy wysłuchają wystąpień pań: Martiny Münch oraz Elżbiety Walkowiak. Przed gośćmi zaprezentuje się zespól werbli. Efekty projektu przedstawi pani A. Trybus, Heidrun Polke i dyrektorzy polskich i niemieckich szkół. Ważnym punktem wizyty pani minister w Poznaniu jest podpisanie porozumienia o współpracy między Brandenburgią i Wielkopolską, które nastąpi w Urzędzie Miasta o godz. 13.30. Miasto Poznań reprezentować będzie: zastępca prezydenta pan Dariusz Jaworski i Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego pan Tomasz Bugajski.
W załączeniu:
Zaproszenie na konferencję

Spotkanie koordynatorów projektu

W dniach 26-27.03.2012 r. odbyło się spotkanie koordynatorów projektu Brandenburgia: Heidrun Polke, Jutta Schelski, Daniela Mayer, Polska: Alicja Trybus, Beata Kumanowska, Katarzyna Sobierajska-Viol. Tematem spotkania było: Bilans, Organizacja wizyt polskich nauczycieli w szkole w Eckner/Brandenburgia (15-17.04.2012) oraz organizacja konferencji podsumowującej projekt Comenius Regio, która zaplanowana jest na 14-15.05.2012.

Odwiedziny Szkoły Podstawowej Paul Maar Schönefeld

W dniach 19-21.03.2012 r. 20 osób odwiedziło Szkołę Podstawową Paul Maar Schönefeld. Podczas wizyty uczestniczono w hospitacjach lekcji, zajęciach Yogi oraz zapoznano się z działaniami szkoły w temacie: Zdrowa szkoła.

Przyjazd niemieckiej grupy nauczycieli do Polski

W dniach 5-7.12.2011 r. niemiecka grupa nauczycieli przyjechała do Polski. Gospodarzami byli: Szkoła Podstawowa nr 88 oraz Zespół Szkół Gastronomicznych w Poznaniu. Podczas pobytu omawiano następujące tematy: Zdrowy nauczyciel podstawą zdrowej szkoły, Zdrowe odżywianie uczniów i nauczycieli hospitacje lekcji oraz kontynuowano prace nad stworzeniem książki kucharskiej, podczas wspólnego gotowania.

Temat: Konfliktmanagement

W dniach 11-12.11.2011 r. odbyło się szkolenie grup sterujących Steuergruppenqualifizierung.

Przyjazd niemieckiej grupy nauczycieli do Polski

W dniach 17-18.10.2011 r. niemiecka grupy nauczycieli przyjechała do Polski. Gospodarzami byli: Gimnazjum nr 2 w Luboniu i Szkoła Podstawowa nr 88 z Poznania. Tematami spotkania były: Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna, Nadzór pedagogiczny, Program zdrowej szkoły, formy rekreacji - relaks, joga, rozwój zainteresowań - warsztaty malarskie.

Temat: Moderation

W dniach 11-12.10.2011 r. odbyło się szkolenie grup sterujących Steuergruppenqualifizierung.

Wizyta nauczycieli z partnerskich szkół w Klęce

W dniach 26-28.09.2011 r. Zespół Szkół w Klęce będzie gościł nauczycieli z partnerskich szkół z Brandenburgii. Wizyta ta zawiązana jest z realizacją Projektu Promocja Zdrowia Źródłem Rozwoju Szkoły w Programie Comenius Regio. W załączeniu:
program pobytu w wersji polskojęzycznej
program pobytu w wersji niemieckojęzycznej

Konferencja w ramach Projektu Promocja Zdrowia Źródłem Rozwoju Szkoły

W dniach 23-24.11.2010 r. odbyła się Konferencja w ramach Projektu Promocja Zdrowia Źródłem Rozwoju Szkoły w Programie Comenius Regio. Koordynatorami projektu są Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Brandenburgii. Celem projektu jest upowszechnione standardów współpracy między Wielkopolską i Brandenburgią na rzecz edukacji zdrowotnej, a także rozpowszechnienie w Europie dobrych praktyk. W projekcie, ze strony polskiej, bierze udział kilka wielkopolskich szkół oraz instytucje takie jak: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, "Phytopharm" Klęka S.A. W załączeniu:
program konferencji w wersji polskojęzycznej
program konferencji w wersji niemieckojęzycznej